Tầm nhìn sứ mệnh

Phương châm hoạt động GIỮ VỮNG THÀNH QUẢ CỦA BẠN, Kiên Long Sài Gòn phấn đấu trở thành Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ cho các Ngân hàng.

Tầm nhìn

Phương châm hoạt động GIỮ VỮNG THÀNH QUẢ CỦA BẠN, Kiên Long Sài Gòn phấn đấu trở thành Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ cho các Ngân hàng.

 Sứ mệnh Xây dựng Kiên Long Sài Gòn thành Công ty bảo vệ dẫn đầu về số lượng và chất lượng nhân viên bảo vệ, đồng thời là một trong những công ty hàng đầu kết hợp sử dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và điều hành nghiệp vụ.

 Chiến lược phát triển Nền tảng phát triển dựa trên các yếu tố:

- Phương pháp quản trị hiện đại và xây dựng văn hóa doanh nghiệp đặc sắc.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp và gia tăng giá trị cho khách hàng.